Taskforce WLR

Binnen de FIST taskforce WLR worden zelfreguleringsafspraken gemaakt ten aanzien van Wholesale Line Rental en (carrier)preselectdiensten.

Actuele zelfreguleringsafspraken WLR: