In het geval van grootschalige uitval van mobiel spraak- of SMS-verkeer, kunnen deelnemers aan het Regional Roaming Protocol, op verzoek van de getroffen telecomaanbieders, hun klanten tijdelijk laten roamen op het netwerk van andere aanbieders.

Hoe werkt het?

Via een centrale IT-infrastructuur vindt, in geval van inzet van Regional Roaming, gecontroleerde en veilige uitwisseling van gegevens plaats. COIN ondersteunt deze gezamenlijke processen en support deelnemers aan het Regional Roaming Protocol bij de jaarlijkse testen.

Meer informatie over Regional Roaming vindt u hier.

Wat krijgt u?

Meer informatie is op aanvraag beschikbaar.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze dienst? Neem dan contact op met: Pieter Boonstra via +31(0)182 69 00 74 of infoatcoin.nl