Vereniging COIN is in 1999 opgericht om telecomaanbieders te faciliteren bij het uitvoeren van nummerportabiliteit. De telecommarkt is een open markt, waar klanten en telecomaanbieders elkaar zonder belemmeringen moeten kunnen vinden. Uiteindelijk is de hele sector gebaat bij een optimale mobiliteit van klanten. Dat stimuleert innovatie, dienstdifferentiatie en een aanbod waarbij de eindgebruiker centraal staat. Inmiddels biedt COIN diverse activiteiten en diensten die u als telecomaanbieder helpen goed te kunnen functioneren op de Nederlandse markt.

Zo werkt COIN

COIN is een vereniging, die wordt gevormd door een groot aantal telecomaanbieders. De vereniging wordt geleid door het bestuur, waarin vertegenwoordigers van enkele leden zitting hebben. Het COIN-bureau verzorgt de operationele gang van zaken. Meer weten over de structuur en werkwijze van COIN? Lees hier verder.