Zo werkt COIN

COIN is een vereniging, die wordt gevormd door een groot aantal telecomaanbieders. De vereniging wordt geleid door het COIN-bestuur, waarin vertegenwoordigers van enkele leden zitting hebben. Het COIN-bureau verzorgt de operationele gang van zaken. Onderstaand een beknopte toelichting op de structuur van de vereniging en besluitvorming.

De Algemene Vergadering, het belangrijkste bestuursorgaan van Vereniging COIN, komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Hierin zijn alle leden vertegenwoordigd en deze zijn gehouden aan de besluiten die worden genomen. Stemming in de Algemene Vergadering vindt plaats op basis van unanimiteit.

COIN wordt geleid door het bestuur, waarin vertegenwoordigers van enkele leden zitting hebben. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. De portefeuilles worden behartigd door tweetallen: een primair verantwoordelijke en een vervanger. Zo kunnen we de continuïteit borgen en het vier-ogen principe hanteren. Het bestuur bestaat op dit moment uit:


Naam Portefeuille Termijn tot
Jigo van Haperen (KPN) Voorzitter en algemene zaken Juni 2019
Fred Herrebout (T-Mobile) Communicatie en Financiën
Juli 2020
Joeri van Andel (VodafoneZiggo)
Legal en HR
December 2019
Florian Overkamp (SpeakUp) Informatiemanagement December 2018
Alexander van 't Zand (Tele2) RegulationApril 2019

Het COIN–bureau verzorgt de operationele gang van zaken binnen de vereniging. Het bureau wordt geleid door een onafhankelijke directeur, Stefphen Mans. De medewerkers van het bureau vormen het eerste aanspreekpunt voor onze leden als het gaat om inhoudelijke zaken. De COIN-werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van telecomaanbieders . In de werkgroepen beoordelen zij of de diensten en activiteiten van COIN (nog) voldoen aan de wensen en eisen uit de markt. De werkgroepen nemen ook initiatief voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten of diensten. Dit doen ze op het gebied van:

  • Fraudeconvenant
  • Abonnee-informatie
  • Accessdiensten
  • Geografische & servicenummers
  • Legal
  • Mobiel
  • Overstappen
  • Werkgroep Regional Roaming

De Change Control Board behandelt en beoordeelt de veranderingen die de werkgroepen voorstellen in de COIN Standaarden.


Afbeelding-Word.png#asset:2462