Structuur

Vereniging COIN is een vereniging van en door telecomaanbieders. De vereniging wordt geleid door het COIN-bestuur, waarin vertegenwoordigers van onze leden zitting hebben. De operationele zaken binnen de vereniging worden verzorgt door het COIN-bureau.

Binnen de vereniging vindt de besluitvorming plaats in de Algemene Vergadering, het belangrijkste bestuursorgaan van vereniging COIN. De Algemene Vergadering komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Hierin zijn alle leden vertegenwoordigd en de leden van COIN zijn gehouden aan de besluiten die worden genomen in de Algemene Vergadering. Stemming in de Algemene Vergadering vindt plaats op basis van unanimiteit.

Bestuur en COIN-bureau

Vereniging COIN wordt geleid door het COIN-bestuur. Het COIN-bestuur bestaat op dit moment uit:

Naam

Organisatie

Portefeuille

Termijn tot

Jigo van Haperen

KPN

Voorzitter, Algemene Zaken

Juni 2023

Florian Overkamp

SpeakUp

Informatie Management

December 2022

Alexander van ’t Zand

T-Mobile / Tele2

Financiën, FIST, HR

Juni 2023

Meinske van Heerswaarden

VodafoneZiggo

Legal, Communicatie

Oktober 2023

Hans van der Giessen

CAIW

Public and Regulatory Affairs

Oktober 2023

Nico Dammers

OneCentral

Innovatie

December 2021

Operationele werkzaamheden binnen de vereniging worden verzorgt door het COIN-bureau. Hiertoe heeft het COIN-bureau vaste medewerkers in dienst. De directeur van het COIN-bureau is Stefphen Mans.

COIN-werkgroepen

Inhoudelijk afstemming binnen vereniging COIN vindt plaats in de COIN-werkgroepen. Hierin zijn de telecomaanbieders vertegenwoordigd. In de COIN-werkgroepen wordt de ontwikkeling van huidige en toekomstige diensten van COIN besproken. Sluit de huidige dienstverlening nog aan bij de wensen uit de markt en/of moet COIN nieuwe diensten ontwikkelen, die beter aansluiten bij de marktbehoefte. De COIN-werkgroepen staan open voor alle leden van vereniging COIN.

Op dit moment zijn de volgende COIN-werkgroepen actief:

  • Nummerportabiliteit
  • Overstappen
  • 112 en abonnee-informatie
  • Accessdiensten
  • Calling Line Identification
  • ENUM
  • Mobile Connect
  • Fraudeconvenant
  • Regional Roaming

Wijzigingen in dienstverlening

Voorstellen tot wijziging van dienstverlening worden voorgelegd aan de Change Control Board. De Change Control Board beoordeelt deze wijzigingen. Na goedkeuring door de Change Control Board worden wijzigingen doorgevoerd en opgenomen in een COIN-standaard. In de Change Control Board zijn alle COIN-leden vertegenwoordigd.


Afbeelding-Word.png#asset:2462