Structuur

COIN is een vereniging van en door telecomaanbieders. De vereniging wordt geleid door het COIN-bestuur, waarin vertegenwoordigers van onze leden zitting hebben. Het COIN-bureau verzorgt de operationele gang van zaken.

Besluitvorming binnen COIN vindt plaats in de Algemene Vergadering, het belangrijkste bestuursorgaan van vereniging COIN. De Algemene Vergadering komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Hierin zijn alle leden vertegenwoordigd en de leden van COIN zijn gehouden aan de besluiten die worden genomen in de Algemene Vergadering. Stemming in de Algemene Vergadering vindt plaats op basis van unanimiteit.

Bestuur en COIN-bureau

Vereniging COIN wordt geleid door het COIN-bestuur. Het COIN-bestuur bestaat op dit moment uit:

Naam

Organisatie

Portefeuille

Termijn tot

Jigo van Haperen

KPN

Voorzitter, Algemene Zaken

Juni 2021

Florian Overkamp

SpeakUp

Informatie Management, Innovatie

December 2020

Alexander van ’t Zand

T-Mobile / Tele2

Financiën, FIST, HR

Juni 2021

Meinske van Heerswaarden

VodafoneZiggo

Legal, Communicatie

Oktober 2021

Hans van der Giessen

CAIW

Public and Regulatory Affairs

Oktober 2021

Nico Dammers

OneCentral

N.t.b.

December 2021

De operationele zaken binnen COIN worden verzorgt door het COIN–bureau. Het COIN-bureau heeft hiertoe vaste medewerkers in dienst. De directeur van het COIN-bureau is Stefphen Mans.

COIN-werkgroepen

Inhoudelijk afstemming binnen vereniging COIN vindt plaats in de COIN-werkgroepen, waarin telecomaanbieders zijn vertegenwoordigd. In de COIN-werkgroepen wordt de ontwikkeling van huidige en toekomstige diensten van COIN inhoudelijk besproken. Sluit de huidige dienstverlening nog aan bij de wensen uit de markt en / of moet COIN nieuwe diensten ontwikkelen, die beter aansluiten bij de marktbehoefte. De COIN-werkgroepen staan open voor alle leden van vereniging COIN.

Op dit moment zijn de volgende COIN-werkgroepen actief:

  • Nummerportabiliteit
  • Overstappen
  • 112 en abonnee-informatie
  • Accessdiensten
  • Calling Line Identification
  • ENUM
  • Fraudeconvenant
  • Regional Roaming

Wijzigingen in dienstverlening

Voorstellen tot wijziging van dienstverlening worden voorgelegd aan de Change Control Board. De Change Control Board beoordeelt wijzigingen. Na goedkeuring door de Change Control Board worden wijzigingen doorgevoerd en opgenomen in een COIN standaard. In de Change Control Board zijn alle COIN-leden vertegenwoordig.


Afbeelding-Word.png#asset:2462