Eenvoudig overstappen met de Overstapservice Consumenten

Uw nieuwe aanbieder zegt namens u uw
abonnement op bij uw huidige aanbieder. Uw dienstonderbreking bij de overstap is zo kort mogelijk en u voorkomt dubbele kosten.

Lees meer over de Overstapservice Consumenten
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Consumenten en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Bundel

Combinatie van tenminste een internettoegangsdienst of een openbare telefoondienst met één of meer andere diensten of eindapparatuur die door dezelfde aanbieder zijn verstrekt of verkocht onder dezelfde, een verwante of een daaraan verbonden overeenkomst.

Contracttermijn

Looptijd van uw contract voor telecommunicatiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn, dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of schriftelijk danwel telefonisch navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking

Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 dag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en/of tv kijken.

Huidige aanbieder

De partij waarmee u, voorafgaand aan een eventuele overstap, een contract heeft afgesloten voor telecommunicatiediensten. Sluit u voor vergelijkbare diensten een nieuw contract af met een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nieuwe aanbieder

De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor telecommunicatiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud

Nummerbehoud / Nummerportabiliteit is een specifieke vorm van de overstapservice ten behoeve van het behouden van het vaste en/of mobiele telefoonnummer van de abonnee (en in voorkomende gevallen met opzegging van de overeenkomst).

Overstapservice

De door telecomaanbieders aangeboden overstapdienstverlening. Zij geven daarmee invulling aan wettelijke overstapverplichtingen uit de Telecomwet (Art. 4.10 (nummerbehoud) en 7.2c (overstappen)) en het besluit reikwijdte overstapdienst telecom.

Slotnota

Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, naar aanleiding van de beëindiging van een contract.

Sluiten