Overstapservice Consumenten

Terug

E-mail toegang na een overstap


Bij een overstap naar een andere internetaanbieder verliest u mogelijk de toegang tot uw oude e-mailadres. Dit risico loopt u wanneer u gebruik maakt van een e-mailadres van uw aanbieder.

Om een overstap voor consumenten te vereenvoudigen zijn aanbieders overeengekomen om tot 6 maanden na een overstap kosteloos toegang te bieden tot de oude e-mailadres(sen). Dit wordt u aangeboden in de vorm van e-mail toegang (POP en/of webmail) of het doorsturen van uw e-mail naar een ander e-mailadres.

Meer informatie hierover vindt u op de website van uw aanbieder. Tevens wordt u hierover geïnformeerd in de schriftelijke bevestiging van uw opzegging.

De volgende aanbieders bieden deze faciliteit:

De afspraken ten aanzien van e-mail toegang na een overstap zoals overeengekomen door aanbieders vindt u hier.

Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Consumenten en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Sluiten