E-mail toegang na een overstap

Terug

E-mail toegang na een overstap


Bij een overstap naar een andere internetaanbieder verliest u mogelijk de toegang tot uw oude e-mailadres. Dit risico loopt u wanneer u gebruik maakt van een e-mailadres van uw aanbieder.

Om een overstap voor consumenten te vereenvoudigen zijn aanbieders overeengekomen om tot 6 maanden na een overstap kosteloos toegang te bieden tot de oude e-mailadres(sen). Dit wordt u aangeboden in de vorm van e-mail toegang (POP en/of webmail) of het doorsturen van uw e-mail naar een ander e-mailadres.

Meer informatie hierover vindt u op de website van uw aanbieder. Tevens wordt u hierover geïnformeerd in de schriftelijke bevestiging van uw opzegging.

De volgende aanbieders bieden deze faciliteit:

De afspraken ten aanzien van e-mail toegang na een overstap zoals overeengekomen door aanbieders vindt u hier.

Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Consumenten en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Afkoopsom

Kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij voortijdige beëindiging van een contract. De hoogte van de afkoopsom kan afhangen van de periode tussen de datum waartegen wordt opgezegd en de einddatum of opzegtermijn van een contract. De hoogte van een eventuele afkoopsom is opvraagbaar bij uw huidige aanbieder.

Bundel

Groepering van diensten zoals internet, bellen en tv binnen één contract. Bij beëindiging van een contract voor een bundel, komen alle diensten die onderdeel uitmaken van de bundel te vervallen.

Contracttermijn

Looptijd van uw contract voor internet-, bellen- en televisiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn? Dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking

Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 werkdag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en tv kijken.

Huidige aanbieder

De huidige aanbieder is de partij met wie u momenteel een contract heeft voor het leveren van internet-, bellen- en televisiediensten.

Nieuwe aanbieder

De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor internet-, bellen- en televisiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud

Dienst waarbij uw nieuwe telefonieaanbieder ervoor zorgt dat u bij de overstap uw telefoonnummers behoudt. Geef bij uw bestelling aan welke telefoonnummers u wenst te behouden. U kunt uw huidige telefoonnummers telefonisch of schriftelijk opvragen bij uw huidige aanbieder.

Slotnota

Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, naar aanleiding van de beëindiging van een contract.

Sluiten