Overstapservice Consumenten

Terug

Eenvoudig overstappen met de Overstapservice Consumenten

Om een overstap vlekkeloos te laten verlopen hebben telecomaanbieders een overstapservice ingericht voor internet, televisie en / of telefonie.

Hoe werkt dat, overstappen met de Overstapservice Consumenten?

Door middel van de overstapservice kunt u uw huidige abonnementen(en) opzeggen via uw nieuwe aanbieder. Op de dag dat uw nieuwe abonnement ingaat stoppen uw huidige abonnement(en). Zo komt u niet zonder internet, telefonie en tv te zitten en u heeft geen dubbele kosten.

Wanneer kunt u gebruikmaken van de Overstapservice Consumenten?

  1. U bestelt bij uw nieuwe aanbieder tenminste internet of een bundel van telecomdiensten.
  2. U wenst uw huidige abonnement(en) op te zeggen.
  3. U vraagt een abonnement aan op hetzelfde adres als waar uw huidige aanbieder uw dienst(en) levert (voor vaste diensten).

Ga verder naar Stap 1: Oriënteren als u gebruik wilt maken van de overstapservice.

Deelnemende aanbieders

De volgende aanbieders nemen deel aan de Overstapservice Consumenten:

Zelf opzeggen

Kunt of wilt u geen gebruikmaken van de Overstapservice Consumenten? In dit geval zegt u zelf uw huidige abonnement(en) op bij uw huidige aanbieder. Een procesbeschrijving vindt u hier.

Verder naar Stap 1: Oriënteren
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Consumenten en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Bundel

Combinatie van tenminste een internettoegangsdienst of een openbare telefoondienst met één of meer andere diensten of eindapparatuur die door dezelfde aanbieder zijn verstrekt of verkocht onder dezelfde, een verwante of een daaraan verbonden overeenkomst.

Contracttermijn

Looptijd van uw contract voor telecommunicatiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn, dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of schriftelijk danwel telefonisch navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking

Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 dag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en/of tv kijken.

Huidige aanbieder

De partij waarmee u, voorafgaand aan een eventuele overstap, een contract heeft afgesloten voor telecommunicatiediensten. Sluit u voor vergelijkbare diensten een nieuw contract af met een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nieuwe aanbieder

De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor telecommunicatiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud

Nummerbehoud / Nummerportabiliteit is een specifieke vorm van de overstapservice ten behoeve van het behouden van het vaste en/of mobiele telefoonnummer van de abonnee (en in voorkomende gevallen met opzegging van de overeenkomst).

Overstapservice

De door telecomaanbieders aangeboden overstapdienstverlening. Zij geven daarmee invulling aan wettelijke overstapverplichtingen uit de Telecomwet (Art. 4.10 (nummerbehoud) en 7.2c (overstappen)) en het besluit reikwijdte overstapdienst telecom.

Slotnota

Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, naar aanleiding van de beëindiging van een contract.

Sluiten