Overstapservice Consumenten

Terug

Eenvoudig overstappen met de Overstapservice Consumenten

Om een overstap zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen hebben aanbieders een overstapservice ingericht voor internet, telefonie en tv.

Wanneer kunt u gebruikmaken van de Overstapservice Consumenten?

  1. Uw huidige en uw nieuwe aanbieder ondersteunen de overstapservice.
  2. U neemt bij uw huidige provider tenminste internet af.
  3. U vraagt een abonnement aan op hetzelfde adres.

Hoe werkt dat, overstappen met de Overstapservice Consumenten?

Binnen de Overstapservice zegt uw nieuwe aanbieder namens u uw huidige contract op. Op de dag dat uw nieuwe abonnement actief wordt stopt uw huidige abonnement. Zo komt u niet zonder internet, telefonie en tv te zitten en heeft u geen dubbele kosten. Ga verder naar Stap 1: Oriënteren als u gebruik wilt maken van de overstapservice.

Deelnemende aanbieders

De volgende aanbieders nemen deel aan de Overstapservice Consumenten:

Zelf opzeggen

Kunt of wilt u geen gebruikmaken van de Overstapservice Consumenten? In dat geval zegt u zelf uw huidige contract op bij uw huidige aanbieder. Een procesbeschrijving vindt u hier.

Verder naar Stap 1: Oriënteren
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Consumenten en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Afkoopsom

Kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij voortijdige beëindiging van een contract. De hoogte van de afkoopsom kan afhangen van de periode tussen de datum waartegen wordt opgezegd en de einddatum of opzegtermijn van een contract. De hoogte van een eventuele afkoopsom is opvraagbaar bij uw huidige aanbieder.

Bundel

Groepering van diensten zoals internet, bellen en tv binnen één contract. Bij beëindiging van een contract voor een bundel, komen alle diensten die onderdeel uitmaken van de bundel te vervallen.

Contracttermijn

Looptijd van uw contract voor internet-, bellen- en televisiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn? Dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking

Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 werkdag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en tv kijken.

Huidige aanbieder

De huidige aanbieder is de partij met wie u momenteel een contract heeft voor het leveren van internet-, bellen- en televisiediensten.

Nieuwe aanbieder

De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor internet-, bellen- en televisiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud

Dienst waarbij uw nieuwe telefonieaanbieder ervoor zorgt dat u bij de overstap uw telefoonnummers behoudt. Geef bij uw bestelling aan welke telefoonnummers u wenst te behouden. U kunt uw huidige telefoonnummers telefonisch of schriftelijk opvragen bij uw huidige aanbieder.

Slotnota

Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, naar aanleiding van de beëindiging van een contract.

Sluiten