Overstapservice Consumenten

Terug

Waar vindt u meer informatie

Op de website van uw huidige aanbieder vindt u meer informatie over overstappen. Elke aanbieder gebruikt daarvoor dezelfde websiteadressen:

www.aanbieder.nl/overstappen

Hier wordt u geïnformeerd over de wijze waarop u kunt overstappen naar een andere telecomaanbieder en welke stappen daarbij dienen te worden doorlopen. U treft hier onder meer deze beschrijving van de Overstapservice Consumenten aan.

Tevens vindt u hier informatie over de mogelijkheid om tot minimaal 6 maanden na uw overstap kosteloos toegang te houden tot de e-mail adressen van uw huidige aanbieder en waar u dit kan instellen of beëindigen.

Na het websiteadres van uw aanbieder typt u /overstappen.

www.aanbieder.nl/opzeggen

Hier staat hoe u uw huidige abonnement kunt opzeggen en in welke gevallen afkoopsommen worden gehanteerd.

Tevens vindt u hier informatie over de mogelijkheid om tot minimaal 6 maanden na het einde van uw contract kosteloos toegang te houden tot de e-mail adressen van uw huidige aanbieder en waar u dit kan instellen of beëindigen.

Na het websiteadres van uw aanbieder typt u /opzeggen.

E-mail toegang na een overstap

Meer informatie over de afspraken ten aanzien van e-mail toegang na een overstap vindt u hier.

Initiatiefnemers

De Overstapservice Consumenten is tot stand gekomen door samenwerking tussen Stichting FIST, het Ministerie van Economische Zaken, de Autoriteit Consument & Markt en Vereniging COIN.

Terug naar het begin
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Consumenten en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Afkoopsom

Kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij voortijdige beëindiging van een contract. De hoogte van de afkoopsom kan afhangen van de periode tussen de datum waartegen wordt opgezegd en de einddatum of opzegtermijn van een contract. De hoogte van een eventuele afkoopsom is opvraagbaar bij uw huidige aanbieder.

Bundel

Groepering van diensten zoals internet, bellen en tv binnen één contract. Bij beëindiging van een contract voor een bundel, komen alle diensten die onderdeel uitmaken van de bundel te vervallen.

Contracttermijn

Looptijd van uw contract voor internet-, bellen- en televisiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn? Dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking

Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 werkdag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en tv kijken.

Huidige aanbieder

De huidige aanbieder is de partij met wie u momenteel een contract heeft voor het leveren van internet-, bellen- en televisiediensten.

Nieuwe aanbieder

De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor internet-, bellen- en televisiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud

Dienst waarbij uw nieuwe telefonieaanbieder ervoor zorgt dat u bij de overstap uw telefoonnummers behoudt. Geef bij uw bestelling aan welke telefoonnummers u wenst te behouden. U kunt uw huidige telefoonnummers telefonisch of schriftelijk opvragen bij uw huidige aanbieder.

Slotnota

Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, naar aanleiding van de beëindiging van een contract.

Sluiten