Overstapservice Consumenten

Terug

Controleer uw contract bij uw huidige aanbieder

Op de “mijn contract” omgeving van uw huidige aanbieder vindt u alle diensten die u afneemt bij uw huidige aanbieder. Hier vindt u ook de contractuele aspecten die van belang zijn voor het opzeggen van deze diensten waaronder:

Om uw overstap vlekkeloos te laten verlopen ontvangt uw nieuwe aanbieder bij voorkeur uw huidige klant ID en/of contract ID. U kunt dit vinden in de “mijn contract” omgeving, op uw factuur of kunt dit telefonisch opvragen.

De “mijn contract” omgeving vindt u via de website van uw huidige aanbieder. Na het website adres typt u /mijncontract.

Toegang tot e-mail

Wanneer u overstapt naar een nieuwe aanbieder verliest u mogelijk de toegang tot uw huidige e-mailadres. Dit risico loopt u wanneer u gebruik maakt van een e-mailadres van uw aanbieder.

Om u hierin tegemoet te komen biedt uw aanbieder u nog 6 maanden kosteloos toegang tot uw huidige e-mailadres.

Meer informatie hierover vindt u hier.

Verder naar Stap 2: Bestellen
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Consumenten en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Afkoopsom

Kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij voortijdige beëindiging van een contract. De hoogte van de afkoopsom kan afhangen van de periode tussen de datum waartegen wordt opgezegd en de einddatum of opzegtermijn van een contract. De hoogte van een eventuele afkoopsom is opvraagbaar bij uw huidige aanbieder.

Bundel

Groepering van diensten zoals internet, bellen en tv binnen één contract. Bij beëindiging van een contract voor een bundel, komen alle diensten die onderdeel uitmaken van de bundel te vervallen.

Contracttermijn

Looptijd van uw contract voor internet-, bellen- en televisiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn? Dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking

Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 werkdag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en tv kijken.

Huidige aanbieder

De huidige aanbieder is de partij met wie u momenteel een contract heeft voor het leveren van internet-, bellen- en televisiediensten.

Nieuwe aanbieder

De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor internet-, bellen- en televisiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud

Dienst waarbij uw nieuwe telefonieaanbieder ervoor zorgt dat u bij de overstap uw telefoonnummers behoudt. Geef bij uw bestelling aan welke telefoonnummers u wenst te behouden. U kunt uw huidige telefoonnummers telefonisch of schriftelijk opvragen bij uw huidige aanbieder.

Slotnota

Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, naar aanleiding van de beëindiging van een contract.

Sluiten