Overstapservice Consumenten

Terug

Bestel het gewenste abonnement

Vraag uw nieuwe abonnement op tijd aan, en zorg ervoor dat u de benodigde gegevens uit stap 1 bij de hand heeft. Geef bij uw bestelling aan dat u gebruik wil maken van de overstapservice.

Het oude abonnement wordt pas beëindigd als het nieuwe abonnement is ingegaan. Zo heeft u geen dubbele kosten en kunt u, op een korte onderbreking na, gewoon blijven internetten, bellen en tv kijken.

Schriftelijke bevestiging

Binnen één week krijgt u een bevestigingsbrief van uw nieuwe aanbieder. Daarin kunt u alles nog eens rustig nalezen. In deze brief staat ook de overeengekomen leverdatum voor uw abonnement.

Daarnaast ontvangt u van uw oude aanbieder een bevestiging van de opzegging van uw huidige abonnement. Deze brief informeert u ook over eventuele consequenties die aan de opzegging verbonden zijn.

Ook wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid om tot 6 maanden na uw overstap kosteloos toegang te houden tot de e-mail adres(sen) van uw oude aanbieder en waar u dit kan instellen of beëindigen.

Annuleren

Tot 14 kalenderdagen na het plaatsen van u bestelling kunt u uw bestelling annuleren. Annuleren doet u bij uw nieuwe aanbieder. Hiermee annuleert u automatisch ook de opzegging van uw huidige abonnement.

Verder naar Stap 3: Levering
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Consumenten en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Afkoopsom

Kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij voortijdige beëindiging van een contract. De hoogte van de afkoopsom kan afhangen van de periode tussen de datum waartegen wordt opgezegd en de einddatum of opzegtermijn van een contract. De hoogte van een eventuele afkoopsom is opvraagbaar bij uw huidige aanbieder.

Bundel

Groepering van diensten zoals internet, bellen en tv binnen één contract. Bij beëindiging van een contract voor een bundel, komen alle diensten die onderdeel uitmaken van de bundel te vervallen.

Contracttermijn

Looptijd van uw contract voor internet-, bellen- en televisiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn? Dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking

Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 werkdag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en tv kijken.

Huidige aanbieder

De huidige aanbieder is de partij met wie u momenteel een contract heeft voor het leveren van internet-, bellen- en televisiediensten.

Nieuwe aanbieder

De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor internet-, bellen- en televisiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud

Dienst waarbij uw nieuwe telefonieaanbieder ervoor zorgt dat u bij de overstap uw telefoonnummers behoudt. Geef bij uw bestelling aan welke telefoonnummers u wenst te behouden. U kunt uw huidige telefoonnummers telefonisch of schriftelijk opvragen bij uw huidige aanbieder.

Slotnota

Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, naar aanleiding van de beëindiging van een contract.

Sluiten