Eenvoudig overstappen met de Overstapservice Zakelijk

Uw nieuwe aanbieder zegt namens u uw
abonnement op bij uw huidige aanbieder. Uw dienstonderbreking bij de overstap is zo kort mogelijk en u voorkomt dubbele kosten.

Lees meer over de Overstapservice Zakelijk

Zelf een zakelijk abonnement opzeggen?

Kunt of wilt u geen gebruik maken van
de Overstapservice Zakelijk? Zeg uw zakelijke abonnement zelf op bij uw
huidige aanbieder.

Lees meer over zelf uw abonnement opzeggen
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Zakelijk en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Afkoopsom

Kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij voortijdige beëindiging van een contract. De hoogte van de afkoopsom kan afhangen van de periode tussen de datum waartegen wordt opgezegd en de einddatum of opzegtermijn van een contract. De hoogte van een eventuele afkoopsom is opvraagbaar bij uw huidige aanbieder.

Bundel

Groepering van diensten zoals internet, bellen en tv binnen één contract. Bij beëindiging van een contract voor een bundel, komen alle diensten die onderdeel uitmaken van de bundel te vervallen.

Contracttermijn

Looptijd van uw contract voor internet-, bellen- en televisiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn? Dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking

Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 werkdag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en tv kijken.

Huidige aanbieder

De huidige aanbieder is de partij met wie u momenteel een contract heeft voor het leveren van internet-, bellen- en televisiediensten.

Nieuwe aanbieder

De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor internet-, bellen- en televisiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud

Dienst waarbij uw nieuwe telefonieaanbieder ervoor zorgt dat u bij de overstap uw telefoonnummer(s) behoudt. Geef bij uw bestelling aan welke telefoonnummer(s) u wenst te behouden. U kunt uw huidige telefoonnummers opvragen bij uw huidige aanbieder.

Opzegtermijn

De bij de opzegging door de abonnee in acht te nemen termijn, meestal niet langer dan één maand. Raadpleeg uw contract voor uw opzegtermijn, of doe navraag bij uw huidige aanbieder (schriftelijk of telefonisch).

Slotnota

Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, naar aanleiding van de beëindiging van een contract.

VASsen

Value Added Services (toegevoegde waarde diensten) zijn extra diensten die mogelijk deel uitmaken van de dienstverlening waarvoor u een contract hebt afgesloten met uw huidige aanbieder. Breng vooraf goed in kaart welke VASsen met de beëindiging van uw huidige dienst komen te vervallen.

Sluiten