Overstapservice Zakelijk

Terug

Eenvoudig overstappen met de Overstapservice Zakelijk

Uw nieuwe aanbieder zegt namens u uw huidige abonnement op bij uw huidige aanbieder. Uw dienstonderbreking bij de overstap is zo kort mogelijk en dubbele kosten worden voorkomen.

Wanneer kunt u gebruikmaken van de Overstapservice Zakelijk?

  1. Uw huidige en uw nieuwe aanbieder ondersteunen de overstapservice. U kunt dit nagaan op de website van uw huidige aanbieder. Aanbieders die de Overstapservice Zakelijk ondersteunen, hebben een overstappagina zoals www.aanbieder.nl/zakelijk/overstappen. Na het websiteadres van uw aanbieder typt u /zakelijk/overstappen
  2. U wilt overstappen met een product dat met de Overstapservice Zakelijk wordt ondersteund. Uw huidige aanbieder toont op zijn website met welke producten u kunt overstappen via de overstapservice. Raadpleeg daarvoor ook de overstappagina van uw huidige aanbieder.
  3. Er is geen sprake van een verhuizing.

Hoe werkt dat, overstappen met de Overstapservice Zakelijk?

Uw nieuwe aanbieder zegt namens u uw abonnement op bij uw huidige aanbieder. Op de ‘mijn’-omgeving van uw huidige aanbieder kunt u terugvinden welke diensten vervallen bij opzegging van uw huidige abonnement middels de overstapservice. Ga verder naar Stap 1: Oriënteren als u gebruik wilt maken van de overstapservice.

Zelf opzeggen

Kunt of wilt u geen gebruikmaken van de Overstapservice Zakelijk? In dat geval zegt u zelf uw huidige abonnement op bij uw huidige aanbieder. Een procesbeschrijving vindt u hier.

Verder naar Stap 1: Oriënteren
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice Zakelijk en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Afkoopsom
Kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij voortijdige beëindiging van een contract. De hoogte van de afkoopsom kan afhangen van de periode tussen de datum waartegen wordt opgezegd en de einddatum of opzegtermijn van een contract. De hoogte van een eventuele afkoopsom is opvraagbaar bij uw huidige aanbieder.

Bundel
Groepering van diensten zoals internet, bellen en tv binnen één contract. Bij beëindiging van een contract voor een bundel, komen alle diensten die onderdeel uitmaken van de bundel te vervallen.

Contracttermijn
Looptijd van uw contract voor internet-, bellen- en televisiediensten. Beëindigt u uw contract voorafgaand aan het verstrijken van de contracttermijn? Dan wordt er mogelijk een afkoopsom in rekening gebracht. Voor uw contracttermijn kunt u uw contract raadplegen, of navraag doen bij uw huidige aanbieder.

Dienstonderbreking
Zo kort mogelijke periode van maximaal 1 werkdag, waarin u tijdens de overstap niet kunt internetten, bellen en tv kijken.

Huidige aanbieder
De huidige aanbieder is de partij met wie u momenteel een contract heeft voor het leveren van internet-, bellen- en televisiediensten.

Nieuwe aanbieder
De partij waarmee u een nieuw contract afsluit voor internet-, bellen- en televisiediensten. Neemt u al vergelijkbare diensten af bij een andere aanbieder, dan stapt u over van uw huidige aanbieder naar de nieuwe aanbieder.

Nummerbehoud
Dienst waarbij uw nieuwe telefonieaanbieder ervoor zorgt dat u bij de overstap uw telefoonnummer(s) behoudt. Geef bij uw bestelling aan welke telefoonnummer(s) u wenst te behouden. U kunt uw huidige telefoonnummers opvragen bij uw huidige aanbieder.

Opzegtermijn
De bij de opzegging door de abonnee in acht te nemen termijn, meestal niet langer dan één maand. Raadpleeg uw contract voor uw opzegtermijn, of doe navraag bij uw huidige aanbieder (schriftelijk of telefonisch).

Slotnota
Eindafrekening die u ontvangt van uw huidige aanbieder, naar aanleiding van de beëindiging van een contract. 

VASsen
Value Added Services (toegevoegde waarde diensten) zijn extra diensten die mogelijk deel uitmaken van de dienstverlening waarvoor u een contract hebt afgesloten met uw huidige aanbieder. Breng vooraf goed in kaart welke VASsen met de beëindiging van uw huidige dienst komen te vervallen.

Sluiten