Overstapservice

Terug

Levering nieuwe diensten

Uw nieuwe aanbieder levert uw diensten op de met u afgesproken datum. Op deze dag worden uw oude abonnement(en) buiten werking gesteld. In sommige gevallen kan dit leiden tot een korte dienstonderbreking. Stapt u over met meerdere abonnementen in één bundel, dan is het mogelijk dat deze abonnementen op verschillende data ingaan.

Voor uw vaste internetaansluiting ontvangt u een nieuw modem. Dit modem vervangt het modem van uw oude aanbieder. Uw oude aanbieder informeert u over het eventueel retourneren van apparatuur (bijv. modem of settopbox).

Verder naar Meer informatie
Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen

In de beschrijving van de Overstapservice en in andere uitingen van aanbieders over het overstapproces worden de volgende termen gehanteerd.

Sluiten