IP Interconnect

Binnen de COIN werkgroep IP Interconnect worden technische richtlijnen opgesteld voor IP Interconnectie in Nederland. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor netwerkaanbieders die hun telefoniedienst willen aansluiten op die van andere netwerkaanbieders in Nederland door middel van IP-gebaseerde interconnectie voor spraak- en multimediadiensten. Deze technische richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal gepubliceerde normen en aanbevelingen.

De richtlijnen zijn terug te vinden in het volgende document: COIN Standaard IP Interconnect v1.3. Dit document wordt opgesteld door deelnemers van de COIN werkgroep IP Interconnect. Change Control vindt plaats binnen de COIN Change Control Board Interoperabiliteit.

Vereniging COIN heeft de nodige zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van de richtlijnen. Mocht u desondanks nog aanmerkingen hebben op deze richtlijnen dan wordt u verzocht contact op te nemen met Vereniging COIN.