De diensten van COIN

Vereniging COIN biedt een gezamenlijk platform voor het inrichten en faciliteren van gezamenlijke bedrijfsprocessen voor de invulling van wet- en regelgeving en in toenemende mate zelfregulering. We ondersteunen hiermee end-to-end interoperabiliteit van telecommunicatiediensten en dragen bij aan marktwerking, zodat consumenten en bedrijven klantvriendelijk en efficiënt kunnen overstappen van aanbieder.

Hiertoe bieden we de volgende diensten:

Toegang tot COIN diensten

De COIN-diensten zijn eenvoudig toegankelijk via het COIN-webportaal of een API. Het COIN-webportaal maakt de COIN-diensten toegankelijk voor je medewerkers, terwijl een API je in staat stelt om een automatische koppeling te realiseren met de diensten van COIN.

Aansluiten op de COIN-API's

De COIN-API's maken het mogelijk om een geautomatiseerde koppeling te realiseren met de diensten van COIN. Voor de COIN-API's maken we gebruik van open standaarden en moderne webtechnologie. Hierdoor is het mogelijk om eenvoudig en veilig aan te sluiten op de COIN-API's.

We proberen het voor ontwikkelaars zo eenvoudig mogelijk te maken om aan te sluiten op de COIN-API's. Documentatie is beschikbaar op basis van Swagger / OpenAPI, er is voorbeeldcode beschikbaar en COIN heeft Software Developer Kits voor de meest voorkomende programmeertalen. Daarnaast organiseren we regelmatig meetups.

Kosten

Vereniging COIN heeft geen winstoogmerk en biedt haar diensten tegen kostprijs aan.

Tarieven COIN-lidmaatschap en diensten