Diensten

Vereniging COIN biedt een gezamenlijk platform voor het inrichten en faciliteren van gezamenlijke bedrijfsprocessen voor de invulling van wet- en regelgeving en in toenemende mate zelfregulering. We ondersteunen hiermee end-to-end interoperabiliteit van telecommunicatiediensten en dragen bij aan marktwerking, zodat consumenten en bedrijven klantvriendelijk en efficiënt kunnen overstappen van aanbieder.

Hiertoe bieden we de volgende diensten:

Toegang tot COIN diensten

De COIN-diensten zijn eenvoudig toegankelijk via het COIN-webportaal of één van de COIN-API's. Het COIN-webportaal maakt de COIN-diensten toegankelijk voor uw medewerkers, terwijl de COIN-API's u in staat stellen om een automatische koppeling te realiseren met de diensten van COIN.

Aansluiten op COIN-API's

De COIN-API's maken het mogelijk om een geautomatiseerde koppeling te realiseren met de diensten van COIN. Voor de COIN-API's maken we gebruik van moderne webtechnologie en open standaarden. Hierdoor is het eenvoudig om aan te sluiten op onze COIN-API's. Ook zijn onze API's goed beveiligd en informatie wordt versleuteld verstuurd.

COIN maakt het voor ontwikkelaars zo eenvoudig mogelijk om aan te sluiten op haar COIN-API's. We zorgen voor goede documentatie en er is standaard software beschikbaar voor de meest voorkomende programmeertalen. Verder organiseert COIN regelmatig meetups voor ontwikkelaars.

Kosten

Vereniging COIN heeft geen winstoogmerk en biedt haar diensten tegen kostprijs aan.

Heeft u interesse, neem dan contact op met Vereniging COIN via +31(0)182 69 00 76 of infoatcoin.nl.

Tarieven COIN-lidmaatschap en diensten