Wie zijn we?

Vereniging COIN is een samenwerking van Nederlandse aanbieders van elektronische communicatiediensten en –netwerken. Als vereniging bieden we een gezamenlijk platform voor het inrichten en faciliteren van gezamenlijke bedrijfsprocessen voor de invulling van wet- en regelgeving en in toenemende mate zelfregulering.

We ondersteunen daarmee end-to-end interoperabiliteit van telecommunicatiediensten en dragen bij aan marktwerking, zodat consumenten en bedrijven klantvriendelijk en efficiënt kunnen overstappen van aanbieder.

COIN in twee minuten:

Actief als telecomaanbieder?

Ben je actief als telecomaanbieder, sluit je dan aan bij vereniging COIN. Vereniging COIN help je te voldoen aan een aantal verplichtingen vanuit wet- en regelgeving en zelfregulering.

Zo kunnen we door ACM toegewezen telefoonnummers en nummerreeksen voor je activeren, we faciliteren bij het porteren van telefoonnummers, we bieden een overstapservice voor internet en bundels en helpen je bij toegang tot wholesale diensten. Daarnaast faciliteren we het aanleveren van informatie ten behoeve van 112 en abonnee informatie.

De diensten van vereniging COIN zijn eenvoudig toegankelijk via een API of een webportaal.

Daarnaast heb je als lid van vereniging COIN inspraak in de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening.

Meer informatie:

Toekomstige ontwikkelingen

De telecommunicatie sector staat voor een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de implementatie van de nieuwe telecomcode, uitrol van 5G en snelle breedband infrastructuur, het Internet of Things en Smart Homes. Ook zijn er zorgen ten aanzien van continuïteit, privacy en veiligheid van de gemeenschappelijke telecommunicatie infrastructuur.

COIN kijkt samen met haar leden hoe om te gaan met deze ontwikkelingen en op welke wijze we als sector bij kunnen dragen aan een veilige en betrouwbare toekomstige digitale infrastructuur.