Wie zijn we?

Vereniging COIN is een samenwerkingsverband van telecomaanbieders die actief zijn op de Nederlandse markt. Als vereniging bieden we een gezamenlijk platform voor het inrichten en faciliteren van gezamenlijke bedrijfsprocessen. Ook worden binnen vereniging COIN in aanvulling op wet- en regelgeving zelfreguleringsafspraken gemaakt.

We ondersteunen daarmee end-to-end interoperabiliteit van telecommunicatiediensten en dragen bij aan marktwerking, zodat consumenten en bedrijven klantvriendelijk en efficiënt kunnen overstappen van aanbieder.

Fusie verenigingen COIN en FIST

Per 1 januari 2022 zijn de verenigingen COIN en FIST samengegaan onder vereniging COIN. De verenigingen COIN en FIST, beide samenwerkingsverbanden van Nederlandse telecomaanbieders, werkten al vele jaren nauw samen. In de afgelopen jaren is deze samenwerking verder geïntensiveerd. Door de besturen van de verenigingen COIN en FIST is in 2020 verkend hoe de samenwerking tussen de verenigingen COIN en FIST nog verder kon worden versterkt met daarbij de wens om zoveel mogelijk telecomaanbieders actief te betrekken bij het opstellen van zelfreguleringsafspraken.

De fusie tussen de verenigingen FIST en COIN draagt ook bij aan een eenvoudiger overleg- en beslisstructuur voor de telecomdienstaanbieders en daarmee in de behoefte voorziet van de leden aan een effectieve en efficiënte organisatie voor strategisch overleg, inrichting en uitvoering van gemeenschappelijk taken. Door de samenvoeging ontstaat tevens een gunstig vertrekpunt voor de verdere afstemming en optimalisering van de taskforces, CCB's en werkgroepen.

COIN in twee minuten:

Overstappen en nummerbehoud

Telecomaanbieders actief op de Nederlandse markt vinden het van belang dat abonnees op een eenvoudige en klantvriendelijke manier kunnen overstappen van aanbieder. Daarom maken telecomaanbieders in COIN-verband afspraken over de gemeenschappelijke overstapprocessen. Zo is er een overstapservice voor internet en bundels. Voor de abonnee betekent dit dat de nieuwe aanbieder namens hem zijn oude contract kan opzeggen, dat de abonnee geen dubbele kosten heeft en dat de abonnee zijn telefoonnummer(s) kan behouden.

Meer informatie:

Actief als telecomaanbieder?

Bent u actief als telecomaanbieder, sluit u dan aan bij vereniging COIN. Vereniging COIN helpt u te voldoen aan een aantal verplichtingen vanuit wet- en regelgeving en zelfregulering.

Zo kunnen we door ACM toegewezen telefoonnummers en nummerreeksen voor je activeren, we faciliteren bij het porteren van telefoonnummers, we bieden een overstapservice voor internet en bundels en helpen u bij toegang tot wholesale diensten. Daarnaast faciliteren we bij het aanleveren van informatie ten behoeve van 112 en abonnee informatie.

De diensten van vereniging COIN zijn eenvoudig toegankelijk via een API of een webportaal.

Daarnaast heeft u als lid van vereniging COIN inspraak in de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening.

Meer informatie:

Toekomstige ontwikkelingen

De telecommunicatie sector staat voor een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de implementatie van de nieuwe telecomcode, uitrol van 5G en snelle breedband infrastructuur, het Internet of Things en Smart Homes. Ook zijn er zorgen ten aanzien van continuïteit, privacy en veiligheid van de gemeenschappelijke telecommunicatie infrastructuur.

COIN kijkt samen met haar leden hoe om te gaan met deze ontwikkelingen en op welke wijze we als sector bij kunnen dragen aan een veilige en betrouwbare toekomstige digitale infrastructuur.