Jaarverslag

In het COIN-jaarverslag van vereniging COIN wordt beschreven op welke terreinen de vereniging actief is geweest en wat er is bereikt. Ook de financiële resultaten van vereniging COIN zijn terug te vinden in het jaarverslag.

COIN-jaarverslag 2023

Het COIN-bestuur kijkt met een goed gevoel terug op het jaar 2023. De gestelde doelen en KPI’s zijn behaald en de uitgaven zijn binnen budget gebleven. De basis is op orde: de diensten van COIN kenden een zeer hoge beschikbaarheid.

In dit jaarverslag besteden we aandacht aan de behaalde resultaten, de organisatie, de cijfers en de financiën over 2023. Ook vindt u in dit jaarverslag interviews met (oud) bestuursleden Meinske van Heerwaarden, Simone van Ginhoven, Ronald Stokebrook en Roel van Kessel en met Willem de Vaynes van Brakel Buys en Christiaan Vermeulen van Odido. Uit milieuoverwegingen wordt het COIN-jaarverslag vanaf dit jaar alleen nog digitaal uitgebracht.


COIN-jaarverslag 2023

Bekijk het COIN-Jaarverslag 2023