Jaarverslag

In het COIN-jaarverslag van vereniging COIN wordt beschreven op welke terreinen de vereniging actief is geweest en wat er is bereikt. Ook de financiële resultaten van vereniging COIN zijn terug te vinden in het jaarverslag.

COIN-jaarverslag 2022

Het bestuur kijkt tevreden terug op 2022. Gestelde doelen en KPI’s zijn ruim binnen budget gehaald. De COIN-basis is op orde. COIN blijft investeren in de betrouwbaarheid en continuïteit van onze primaire dienstverlening porteren, overstappen, interoperabiliteit, 112 en abonnee-informatie. De implementatie van Europese regelgeving (EECC) is afgerond. De missie en visie van COIN zijn herijkt. De integratie van COIN en FIST is afgerond.

COIN-jaarverslag 2022
COIN-jaarverslag 2022

Bekijk het COIN-Jaarverslag 2022