Wie zijn we?

Vereniging COIN is een samenwerkingsverband van telecomaanbieders die actief zijn op de Nederlandse markt. Als vereniging bieden we een gezamenlijk platform voor het inrichten en faciliteren van gezamenlijke bedrijfsprocessen. Ook worden binnen vereniging COIN in aanvulling op wet- en regelgeving zelfreguleringsafspraken gemaakt.

We ondersteunen daarmee end-to-end interoperabiliteit van telecommunicatiediensten en dragen bij aan marktwerking, zodat consumenten en bedrijven klantvriendelijk en efficiënt kunnen overstappen van aanbieder.

COIN in twee minuten:

Overstappen en nummerbehoud

Telecomaanbieders actief op de Nederlandse markt vinden het van belang dat abonnees op een eenvoudige en klantvriendelijke manier kunnen overstappen van aanbieder. Daarom maken telecomaanbieders in COIN-verband afspraken over de gemeenschappelijke overstapprocessen. Zo is er een overstapservice voor internet en bundels. Voor de abonnee betekent dit dat de nieuwe aanbieder namens hem zijn oude contract kan opzeggen, dat de abonnee geen dubbele kosten heeft en dat de abonnee zijn telefoonnummer(s) kan behouden.

Meer informatie:

COIN-jaarverslag 2022

Het bestuur kijkt tevreden terug op 2022. Gestelde doelen en KPI’s zijn ruim binnen budget gehaald. De COIN-basis is op orde. COIN blijft investeren in de betrouwbaarheid en continuïteit van onze primaire dienstverlening porteren, overstappen, interoperabiliteit, 112 en abonnee-informatie. De implementatie van Europese regelgeving (EECC) is afgerond. De missie en visie van COIN zijn herijkt. De integratie van COIN en FIST is afgerond.

COIN-jaarverslag 2022
Bekijk het COIN-Jaarverslag 2022


Actief als telecomaanbieder?

Bent u actief als telecomaanbieder, sluit u dan aan bij vereniging COIN. Vereniging COIN helpt u te voldoen aan een aantal verplichtingen vanuit wet- en regelgeving en zelfregulering.

Zo kunnen we door ACM toegewezen telefoonnummers en nummerreeksen voor u activeren, we faciliteren bij het porteren van telefoonnummers, we bieden een overstapservice voor internet en bundels en helpen u bij toegang tot wholesale diensten. Daarnaast faciliteren we bij het aanleveren van informatie ten behoeve van 112 en abonnee informatie.

De diensten van vereniging COIN zijn eenvoudig toegankelijk via een API of een webportaal.

Daarnaast heeft u als lid van vereniging COIN inspraak in de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening.

Meer informatie:

Toekomstige ontwikkelingen

De telecommunicatie sector staat voor een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de implementatie van de nieuwe telecomcode, uitrol van 5G en snelle breedband infrastructuur, het Internet of Things en Smart Homes. Ook zijn er zorgen ten aanzien van continuïteit, privacy en veiligheid van de gemeenschappelijke telecommunicatie infrastructuur.

COIN kijkt samen met haar leden hoe om te gaan met deze ontwikkelingen en op welke wijze we als sector bij kunnen dragen aan een veilige en betrouwbare toekomstige digitale infrastructuur.