De volgende telecomaanbieders zijn lid van vereniging COIN.